Jill Salong
Pb. 198
9305 Finnsnes

Telefon 77 84 08 75